Wie moet een volmachtfomulier meenemen? Waar kan ik dit vinden?

Volmachtformulier - Buitenland - Minderjarig - Toestemming ouders
Written by Lars GrooveX
Updated 1 year ago

Elke minderjarige dient tijdens de (ski)vakantie in het bezit te zijn van het volmacht & toestemmingsformulier.

Via deze link kan je het formulier downloaden.

De ouders of voogd dienen dit formulier in te vullen en te laten legaliseren door de gemeente waar jouw zoon / dochter woonachtig is. Het formulier dient te worden meegegeven met jouw zoon / dochter bij vertrek en niet opgestuurd te worden naar Groove-X. Het is belangrijk dat de minderjarige deelnemer dit formulier bij zich heeft van zodra hij/zij op onze bus stapt.

Did this answer your question?